Ochrana osobních údajů

a) Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se pouze na fyzické osoby.

b) Provozovatel je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o uživateli. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Provozovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a rok narození. Dále provozovatel zpracovává údaje, které uživatel může dobrovolně uvést na profilu o své osobě, a to: přezdívka, bydliště, výška, váha, barva očí, barva vlasů, rodinný stav, sexuální orientace a oblíbené sexuální praktiky (dále společně jako „další údaje“). Tyto údaje provozovatel zpracovává stejně, jako osobní údaje.

c) Uživatel odesláním registračního formuláře uděluje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších údajů v rozsahu a pro účely stanovené v v bodě b). Osobní údaje a další údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje a další údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

d) Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností provozovatele a obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu uživatele. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat.

e) Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel je oprávněn požádat provozovatele o informace o zpracování svých osobních a dalších údajů dle bodu b). Pokud Uživatel zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování v rozporu se zájmy uživatele nebo se zákonem, je uživatel oprávněn žádat poskytovatele o vysvětlení či o blokaci, opravu, doplnění či likvidaci svých osobních a dalších údajů dle bodo b). Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

f) Provozovatel může v souvislosti se vstupem uživatele do aplikace ukládat do koncového zařízení uživatele tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení služeb. Uživatel s ukládáním „cookies“ souhlasí. Uživatel může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

g) Provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů, dalších údajů či jiných informací včetně fotografií, které uživatel dobrovolně uveřejnil na svém uživatelském profilu. Uživatel bere na vědomí, že část informací uveřejněných na uživatelském profilu je veřejná.